Vedení účetnictví

 

„Kdo nemluví v číslech, neví o čem mluví.“


                                                                                                                Lord Kelvin

Vedení účetnictví

 

U nás budete v dobrých rukou :) Vedení účetnictví provádíme v programu Pohoda, ale nejsou nám cizí ani další sofrwárová řešení. Pokud se někde sekneme, jsme pro takový případ pojištění a přebíráme zodpovědnost za naši práci. Máme širokou nabídku vzájemně souvisejících služeb, sledujeme legislativní změny, dodržujeme účetní standardy České republiky a Evropského společenství.

Komunikace je možná nejen v českém, ale také v polském, maďarském, ruském nebo ukrajinském jazyce.

Zachování mlčenlivosti o skutečnostech spojených s podnikatelskou činností našich klientu je naprostou samozřejmostí.

Řešíme vedení účetnictví také pro gastro provozy, kde zajistíme propojení naší pokladny s webovou stránkou restaurace.

Poskytované služby

Zpracování a vedení účetnictví, daňové poradenství, optimalizace daní

 • vedení účetnictví firem - možnost převzetí vedení účetnictví i v průběhu roku
 • příprava interních dokladů potřebných k správnému vedení účetnictví (knihy pohledávek, knihy závazků, pokladní knihy)
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • sestavení účetní osnovy a výchozí bilance účtů
 • stanovení postupů při zavádění operativních evidencí
 • zpracování prvotních účetních dokladů, kontrola správnosti daňových dokladů
 • sledování saldokonta, propočtu daňové povinnosti, upozornění na rizikové položky na účtech, atd.
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracování měsíční závěrky
 • sestavení účetní uzávěrky

Jsme tu pro Vás Zavolejte nám!

Zpracování daňového přiznání

 • zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, přiznání k dani silniční, k dani z nemovitosti, k dani z převodu nemovitostí, atd.
 • vyúčtování srážkové daně
 • zpracování ročního daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, spolu se všemi povinnými přílohami za příslušné zdaňovací období, včetně zasílání ročních příloh k daňovému přiznání k dani z příjmů na příslušný obchodní soud
 • odklad podání daňového přiznání a odklad platby daně z příjmu (po celé ČR)
 • sestavení vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • příprava podkladů pro DPPO

Vedení mzdové agendy

 • kompletní zpracování mezd malých i středně velkých firem
 • možno včetně výpočtů pohyblivých složek mzdy (provize z prodeje, bonusy, splnění plánu apod.)
 • přihlášení i odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ) včetně odesílání na úřady
 • výplatní pásky zašleme Vám či přímo Vašim zaměstnancům, zaměstnancům potvrzení pro účely poskytnutí úvěru, apod.
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdrav. pojištění, soc. zabezpečení, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (daně zaměstnanců)
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy, potvrzení pro úřady práce
 • příkazy k úhradě mezd a odvodů, mzdové listy
#

Speciální služby

 • rekonstrukce účetnictví
 • odborné účetní práce
 • zastupování při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadu práce apod. 
 • součinnost při administrativní činnosti v souvislosti s účetní, daňovou a mzdovou problematikou (např. pracovní smlouvy, apod.)
 • nákladové kalkulace, řízení nákladů a manažerské účetnictví
 • finanční rozbory a analýzy
 • zpracování ekonomických podkladů pro potřeby bank
 • příprava daňových a statistických hlášení dle českých zákonů a vyhlášek, INTRASTAT
 • zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)

Vedení evidence HIM, NIM A FIM

 • inventární knihy, karty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů
 • inventární knihy finančního majetku
 • inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku

Zpracování roční účetní závěrky a DP

 • včetně sestavení účetních výkazů a zpracování podkladů pro provedení roční dokladové inventarizace majetku, pohledávek a závazků
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
 • zpracování roční uzávěrky

Výhody externího vedení účetnictví

Bezesporu hlavní výhodou je úspora na mzdových nákladech, jelikož výše měsíčního paušálu externí účetní kanceláře zpravidla nedosahuje průměrné hrubé mzdy účetní na plný úvazek. K této hrubé mzdě zaměstnance však musíte ještě připočíst sociální a zdravotní pojištění.

V určeném termínu vždy zajistíme požadované výstupy (kontrolní hlášení, daňová přiznání, výkazy), váš zaměstnanec v případě nemoci, dovolené nebo ukončení pracovního poměru toto zpravidla zajistit nemůže.

Úspora za pravidelná školení zaměstnance v oblasti legislativních změn.

Úspora za software. U menších firem je agenda vedena na softwaru externí účetní kanceláře. Klient si vede pouze potřebné agendy typu pokladna a fakturace.

Náš tým

Online komunikace

Veškerá komunikace může probíhat online. Podklady nemusíte předávat osobně a vzdálenost mezi námi nehraje žádnou roli.

Přístup k Vašim datům budete mít vždy zajištěn. Prostřednictvím vzdáleného připojení na zabezpečený server, si snadno dohledáte potřebné informace.

Kontakt

 

Zaujala Vás některá z našich služeb?

 

Zavolejte nám

Tel.: +420 770 699 277
E-mail: dobry@nodens.cz

 

Nebo Vám zavoláme sami

 

Kdo nemluví v číslech, neví o čem mluví.
Lord Kelvin

Dolní Marklovice 420
CZ 735 72 Petrovice u Karviné

dobry@nodens.cz

CZ +420 770 699 277

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.

Více informací