Zrieknutie sa zodpovednosti

Zrieknutie sa zodpovednosti za obsahy webových prezentácií tretích strán

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré spravujú tretie strany, a ktorých obsah spoločnosť Nodens, s.r.o. úplne nepozná. Spoločnosť Nodens, s.r.o., ako prevádzkovateľ systému uľahčuje týmito odkazmi prístup k webovým stránkam, ale nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť ich obsahu. V prípade, že chcete upozorniť na nedostatok alebo neúplnosť informácií, obracajte sa priamo na užívateľov navštívených webových stránok.

Za webové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazu uvedeného na našich stránkach, nesú zodpovednosť výlučne vlastníci týchto stránok, pričom táto zodpovednosť sa vzťahuje jednak na samotný obsah stránok, a jednak na predaj produktov, ktoré sú na týchto stránkach v ponuke.